Επιμορφωτικό υλικό από επιμόρφωση ΤΥ- 21 Οκτωβρίου 2022

Επιμόρφωση_ΖΕΠ_ΔΥΕΠ_ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ

ΤΥ_ΖΕΠ-2022_10_ΕΛΛΗΝΙΚΑ _ΩΣ_ΔΕΥΤΕΡΗ_ΓΛΩΣΣΑ

ΖΕΠ Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Θεσμικό πλαίσιο ΖΕΠ-Συνήγορος του πολίτη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΕΞΙΚΟ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΟΔΗΓΙΕΣ_21.10.2022_νέο

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΟΔΗΓΙΕΣ_21.10.2022_νέο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6429

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο (http://europeanschoolradio.eu/el) και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (https://isecurenet.sch.gr/portal/ ) ενώνουν τις δυνάμεις τους για το σχολικό έτος 2022-23, συνεργαζόμενοι για να προωθήσουν αμοιβαία τις δράσεις τους στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Το «European School Radio, το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» λειτουργεί από το 2010, με σκοπό τη διεύρυνση της δράσης αξιοποίησης του ραδιοφώνου στην εκπαίδευση. Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αξιοποιείται στο πλαίσιο διάχυσης του πλούσιου εκπαιδευτικού έργου που αναπτύσσεται εντός κι εκτός σχολικής τάξης και επιτυγχάνει τη μύηση των μελών του στη διαχείριση και δημιουργία ακουστικού περιεχομένου μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας. Η εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών εκτείνεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ραδιοφώνου, καθώς συμμετέχουν σε ομάδες είτε τεχνικής υποστήριξης είτε παραγωγής εκπομπών.

 

Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι ένα Θεματικό Δίκτυο χιλίων (1000+) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης, και με Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε,Σ.) της χώρας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2014 μέχρι σήμερα, ως εθελοντικό, μη χρηματοδοτούμενο και στοχεύει στην ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στη βιωματική εκπαίδευση με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριων, αλλά και των γονέων τους, για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, είδη, τρόπους και πρακτικές πρόληψης  κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα.

 

Για το σχολικό έτος 2022-23 οι δυο δράσεις αποφάσισαν να συνεργαστούν προκειμένου από κοινού να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχέουν επιμορφωτικές δράσεις, (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης), σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης και γονείς σε θέματα ραδιοφώνου και ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Επιπλέον, η συνεργασία θα επεκταθεί στους τομείς υλοποίησης  διαγωνισμών, υλοποίησης επιστημονικών ερευνών με δημοσίευσή τους σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, τον από κοινού σχεδιασμό και τη συνεργατική ανάπτυξη δράσεων και τέλος τη διάχυση τους στα ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και έντυπα).

 

The Student Radio (http://europeanschoolradio.eu/ ) and the Interregional Thematic Network Internet Safety (https://isecurenet.sch.gr/portal/) are joining forces for the 2022-23 school year, collaborating to mutually promote their actions in the educational community.

 

“European School Radio, the first Student Radio” has been operating since 2010, with the aim of expanding the use of radio in education. The Student Internet Radio is utilized in the context of disseminating the rich educational work that develops inside and outside the classroom and achieves the initiation of its members in the management and creation of audio content through the participatory process. The involvement of students extends to all stages of radio development, as they participate in either technical support or broadcast production teams.

 

The Interregional Thematic Network Safety on the Internet is a Thematic Network of one thousand (1000+) public and private schools, Preschool, Primary and Secondary Education, licensed by the Regional Directorates of Primary and Secondary Education, and with a Cooperation Agreement between Regional Educational Centers of Planning (PE.KE,S.) of the country. It was founded and has been operating since 2014 until today, as a voluntary, non-funded project and aims to inform – train teachers, experiential education with the active participation of students, but also their parents, for the safe use of the Internet, types, ways and risk prevention practices in relation to social networks but also other emerging technologies and phenomena.

 

For the 2022-23 school year, the two partners decided to collaborate in order to jointly plan, implement and disseminate educational actions, (remotely or in person), to students, teachers, education officials and parents on radio and safety issues on the Internet.

 

In addition, the cooperation will be extended to the areas of implementation of competitions, implementation of scientific research with their publication in scientific conferences and journals, the joint planning and collaborative development of actions and finally their dissemination in the mass media (electronic and printed).

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6409

Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς

 

https://pbiseurope.org/el/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6403

Παρουσίαση από το επιμορφωτικό σεμινάριο για Μέντορες και Συντονιστές στις 10 Νοεμβρίου 2022

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ_ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΡΕΣ_10 ΝΟΕ 2022

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6400

Make it Open project -Scientix

 

Make it Open is an EU funded project carried out by EUN together with six other consortium partners, which aims to place schools at the centre of local communities while fostering students’ 21st century skills. The goal of Make it Open is to develop a sustainable infrastructure of Open Schooling in Europe and support schools and local communities to develop new partnerships around science learning.

More about the project and country specific information can be found here: http://files.eun.org/scientix/MiO-2pager-for-MoE-EL.pdf

Have a look at the opportunities available for you and your colleagues in your country, become familiar with Open Schooling and Maker Education, and get support to develop your own Open Schooling activity.

If you have any issues opening the link, please check your downloads folder or paste the link in another browser.

Kind regards,

Ivana on behalf of the Scientix team

Scientix team  
Science Education Department
European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)
Rue de Trèves 61, B-1040 Brussels
www.europeanschoolnet.org

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6395

Communi-TIES Media Literacy in Practice

We are delighted to share the upcoming 2-day event for the dissemination of our two GOLD Award winning program Communi-TIES Media Literacy in Practice for Innovation in Teaching (Education Leaders Awards 2022) and Innovation in Language Learning (ELT Excellence Awards 2022) in Thessaloniki on September 23-24, 2022 with outstanding keynotes from academia, the journalism sector, education stakeholders and media literacy exchange program educators!
The event will take place in the Digital Transformation and Digital Skills Center, Thessaloniki, under the auspices of the Ministry of Interior (Sector Macedonia & Thrace) and with the support of the U.S. Embassies in Greece, Bulgaria and Romania.
For more information about the program and registration, follow the link https://sites.google.com/…/proje…/events/thessaloniki-gr
Meet our keynotes
Nikos Panagiotou, Associate Professor – School of Journalism and Mass Media Communication, Aristotle University, Thessaloniki
Thodoros Maniakas , EFL Coordinator, 1st PEKES of Central Macedonia
Avgoustos A Tsinakos , Professor, AETMA Lab Director, Department of Informatics, International Hellenic University
Apostolos Paraskevas , Coordinator of Educational Work,
Interregional Thematic Network on Internet Safety
Sophia Papadopoulou, Journalist at Athens-Macedonia News Agency
Marios Magioladitis, Corfu Tech Lab, Chair of Wikimedia Community, Greece
Tatiani Rapatzikou, Associate Professor, Department of American Literature and Culture, School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Dessi Ognianova, Project Partner, AlumniTIES and TEA alumna, Bulgaria
Nadina C. Nicolici , Project Partner, AlumniTIES, SUSI and Fulbright TEA alumna, Romania
Chryssa Lazou, Project Coordinator, AlumniTIES and IVLP alumna, Greece
Partners:
Aristotle University of Thessaloniki, International Hellenic University, DCN Global AETMA Lab Hellenic U.S. Alumni Association International Peace Journalism Laboratory Corfu Tech Lab Xánthi TechLab Digital Transformation and Digital Skills Center – CISCO,

Πριν από τη Διημερίδα

https://www.makthes.gr/imerida-gia-ton-pliroforiako-grammatismo-kai-tin-kritiki-skepsi-stin-psifiaki-epochi-to-savvato-605003

https://www.amna.gr/macedonia/article/676186/Pliroforiakos-grammatismos-kai-kritiki-skepsi-stin-psifiaki-epochi-

https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/diimerida-pliroforiakos-grammatismos-kai-kritiki-skepsi-stin-psifiaki-epochi-quot-sto-diethnes-kentro-psifiakoy-metaschimatismoy-kai-psifiakon-dexiotiton-thessalonikis/

http://www.dealnews.gr/roi/item/354127#.YzCu0HZBxPY

Mετά τη Διημερίδα

https://www.amna.gr/mobile/articleen/676632/

https://www.insider.gr/eidiseis/244056/thessaloniki-epitaktiki-anagki-o-psifiakos-grammatismos-ton-neon-tonistike-se

https://www.businessdaily.gr/koinonia/71252_epeigei-o-psifiakos-grammatismos-ton-neon-tonistike-se-diimerida-toy-communities

https://www.makthes.gr/aparaititos-o-psifiakos-grammatismos-ton-neon-605435

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6360

Δημήτρης Γραμμένος-Σκεψεδάκια-Μικροπράγματα

 

 

1.000 microπράγματα που μπορούν να βελτιώσουν το σχολείο – τώρα!

 

Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες «απλές» ιδέες που έχουν, έστω και μικρή, θετική επίδραση σε όλες τις διαστάσεις του σχολείου: στην εκπαιδευτική διαδικασία, στον χώρο, τη νοοτροπία… οπουδήποτε!

 

Ως “απλές” ιδέες νοούνται όσες δεν απαιτούν χρήματα για υλοποίηση, πολύ χρόνο, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, εγκρίσεις από το Υπουργείο, κλπ. Μπορεί να αφορούν κάποιο μάθημα, αλλά να είναι ακόμα κι ένα καρφί στον τοίχο που κάθε μέρα όσοι θέλουν κρεμάνε τη ζωγραφιά της ημέρας ή ένας καθρέφτης με ζωγραφισμένο ένα τεράστιο χαμόγελο που όταν κοιτάζεσαι προσπαθείς να το μιμηθείς.

 

Οι ιδέες συγκεντρώνονται μέσα από μια απλή φόρμα Google και μπορούν να κατατίθενται επώνυμα, ανώνυμα ή με ψευδώνυμο:

 

Μετά από διαλογή και επεξεργασία, οι προτάσεις δημοσιεύονται σε αυτό εδώ το έγγραφο (κάτι σαν ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο ιδεών – γιατί οι ιδέες, γεννούν ιδέες):

 

Η βασική ιδέα είναι ότι καθεμία πρόταση είναι μια σταγόνα που έχει ελάχιστο αντίκτυπο στο σχολείο, αλλά 1.000 μαζί μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.

 

Έχει δημιουργηθεί και μια σχετική ομάδα για συζήτηση στο Facebook: https://www.facebook.com/groups/1000micropragmata

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6348

Διεπιστημονικό πρόγραμμα”Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους»-Αναρτήσεις στα ΜΜΕ

https://www.thestival.gr/eidiseis/autodioikisi/oraiokastro-mathites-dimotikoy-paroy/?fbclid=IwAR3UFSMtezzPilu2nIXTkqr0eNKlknO4gTj1N_-TZat2ycikK4nmqNa_Axk

https://oraiokastro.gr/parousiastike-to-ergo-tis-erevnas-mathiton-dimotikon-scholeion-tou-oraiokastrou-kai-tis-volvis-gia-tin-topiki-tous-istoria/?fbclid=IwAR2XUp1EeXk1dGyafGCQaYNCaIcewSR8Exvy6ufSjUo5X9E-bx5gQTpToQI

https://www.oraiokastro24.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF/?fbclid=IwAR2MbvfUIKRD_QVXyFP5NYRLjUuHydZkMXHVoigH8MLNE86GdNtL1tgZtiI

https://www.otavoice.gr/aytodioikitika-nea/2022/06/mathites-scholeion-tou-oraiokastrou-kai-tis-volvis-anakalyptoun-tin-topiki-tous-istoria/?fbclid=IwAR149lTgvrfJJ5sL9mp2UXtu41u6eqY1oMCj_RXk-F8vDB9ITrjMctvDz-4

https://www.tanea.gr/2022/06/02/greece/education/mathites-dimotikon-sxoleion-anakalyptoun-kai-meletoun-tin-topiki-tous-istoria/?fbclid=IwAR1UyTLujCe2Pt-ZVVyrFJUi84NugmiR7dPwBWOs8gH77uENNW2ZgKA_Qws

https://www.vimathess-news.gr/%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%8c%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b2%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/?fbclid=IwAR1ysEGB3r1BDS15Hd5GAR6cuGZYIQgQoD7a_ADs0ZFCumm4dHK9gQ4CzGQ

https://www.in.gr/2022/06/02/politics/aftodioikisi/mathites-dimotikon-sxoleion-anakalyptoun-kai-meletoun-tin-topiki-tous-istoria/?fbclid=IwAR3eHZIX4GZ__QEt4msVoD4rVJS_lzEMWlcBIN9Ouvbu8oEvPF3p5G4uXkg

https://live-volvi.gr/mathites-kai-volvis-kai-oraiokastrou-meletoun-tin-topiki-tous-istoria/?fbclid=IwAR0kSq6mCrSee8dji4N92y3e6K9aDHNAwCnLiUkrcc5eCB4TIKIzykGbnLQhttps://lagadas24.gr/site/index.php/roi-eidhsewn/item/3709-mathites-ton-dimotikon-oraiokastrou-kai-volvis-anakalyptoun-tin-topiki-istoria?fbclid=IwAR3cXW6736tXghJsC8WJQs8NVa2umE1waHs15_rIqV3LrDDBCgJYGygV3QA

https://www.thestival.gr/eidiseis/paideia/mathites-dimotikon-scholeion-toy-oraio/?fbclid=IwAR1JXG3g-8Yu2h8BtZcWvavSNIJClIE5gdEziTTSyhtfdMd8fqs7jur8L0E

https://www.voria.gr/article/parousiastike-to-ergo-mathiton-dimotikou-oreokastrou-ke-volvis-gia-tin-topiki-istoria?fbclid=IwAR0PsNA6yPF2Dib7uP4UZOG5kkLFGvZNOc-kTBfEXtjBZP4hjEJ1OjliuzA

https://www.typosthes.gr/thessaloniki/284455_thessaloniki-mathites-dimotikon-meletisan-tin-istoria-ton-periohon-toys-foto

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6341

Δελτίο τύπου για την απονομή Συλλογικών Τόμων στα σχολεία Ωραιοκάστρου και Βόλβης

Παρουσιάστηκε το έργο της έρευνας μαθητών Δημοτικών Σχολείων του Ωραιοκάστρου και της Βόλβης για την τοπική τους ιστορία
👉 Το σημαντικό και σπουδαίο αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στο διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους» παρουσιάστηκε την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022, στο Πέτρινο Σχολείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου. Έγινε η απονομή των Συλλογικών Τόμων με τα αποτελέσματα των ερευνών στους εκπαιδευτικούς-συγγραφείς από τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.
➡ Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2019-2021 μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε από τον Συντονιστή του Εκπαιδευτικού Έργου, Δρ. Απόστολο Παρασκευά, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή Νικόλαο Λαμπρινό του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, την αρχαιολόγο Αρχοντία Πολυζούδη, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής και το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ.
➡ Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε με την ευγενική υποστήριξη των Δήμων Ωραιοκάστρου και Βόλβης και της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου.
➡ Το πρόγραμμα έδινε έμφαση στη διερεύνηση παλιών αρχείων των σχολείων από εκπαιδευτικούς και μαθήτριες/ές, προκειμένου να ανακαλύψουν και να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, καθώς και στη διερεύνηση της προέλευσης του τοπικού πληθυσμού, αλλά και των μετακινήσεων που υλοποιήθηκαν από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, μέσω της υλοποίησης συνεντεύξεων.
➡ Το υλικό συγκεντρώθηκε σε συλλογικό τόμο, που περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα όλα τα θεωρητικά κείμενα των επιστημόνων που σχεδίασαν το πρόγραμμα, τους προλογισμούς από τους φορείς που το υποστήριξαν, τα κείμενα των εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες που περιγράφουν τα βήματα υλοποίησης όλων των σταδίων του προγράμματος, τα αποτελέσματα που προέκυψαν, συνοδευόμενα από γραφικές αναπαραστάσεις και φωτογραφικό υλικό, ανά σχολείο και συμμετέχουσα σχολική τάξη.
➡ Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που αποτελεί ένα «ταξίδι» στην ιστορία και θα παραμείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Ένα ευχαριστώ από καρδιάς στη Νάσια Κολοκοτρώνη για τη φωτογραφική κάλυψη..

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6314

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ- «Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους».

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6308