Κατηγορία: ΓΛΩΣΣΑ Δ

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6249

Επιμορφωτικό υλικό για το Φωτόδενδρο-Σεμινάριο από Ν.Μιχαηλίδη και Άννα Μονέφτση- Περιφερειακοί Συντονιστές Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Δράση 7)

Σεμινάριο_Καλών πρακτικών_27.4.15

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=2333

Ψηφιακό Σχολείο

Ψηφιακό Σχολείο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1566

Ασκήσεις γλώσσας για Γ κ Δ Δημοτικού-1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Ασκήσεις γλώσσας για  Γ κ Δ Δημοτικού-1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1342

Ο κύκλος του Δημοτικού- Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο

Ο κύκλος του Δημοτικού- Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=925

Ασκήσεις γλώσσας online για Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξεις

Ασκήσεις γλώσσας online για Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξεις

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=765

Ασκήσεις online για τη γλώσσα στο Δημοτικό

Ασκήσεις online για τη γλώσσα στο Δημοτικό

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=598

Το Μουσείο- Παράδειγμα για την Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Το Μουσείο- Παράδειγμα για την Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=313

Το Κειμενοκεντρικό-Διαδικαστικό Μοντέλο Παραγωγής Γραπτού Λόγου στην Γ? και Δ? τάξη

Το Κειμενοκεντρικό-Διαδικαστικό Μοντέλο Παραγωγής Γραπτού Λόγου στην Γ? και Δ? τάξη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=304