Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα μετάβασης των μαθητών Δημοτικού στο Γυμνάσιο

        Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα μετάβασης των μαθητών Δημοτικού στο Γυμνάσιο Η μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή τους. Το πέρασμα από ένα σταθερό και συνήθως πολύ ανεκτικό πλαίσιο, όπως αυτό του Δημοτικού, σε ένα περισσότερο απαιτητικό, όπως αυτό του Δευτεροβάθμιου σχολείου, ενέχει κινδύνους…

Περισσότερα