Κατηγορία: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διδακτικές Προσεγγίσεις από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς του Μείζονος Προγράμματος επιμόρφωσης

Διδακτικές Προσεγγίσεις από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς του Μείζονος Προγράμματος επιμόρφωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1113

Βασικό επιμορφωτικό υλικό-Αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση

Βασικό επιμορφωτικό υλικό-Αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=378

Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη

Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=367

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης-Ε τόμος-Πολιτιστικά Προγράμματα

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης-Ε τόμος-Πολιτιστικά Προγράμματα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=263