Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία: εκπαιδευτικά προγράμματα και προβλήματα- Ιωάννης Μπάκανος- Στην ιστοσελίδα της ΣΣ Δρ. Ράνιας Χιουρέας

Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία: εκπαιδευτικά προγράμματα και προβλήματα- Ιωάννης Μπάκανος- Στην ιστοσελίδα της ΣΣ Δρ. Ράνιας Χιουρέας

Περισσότερα

Διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία – Ιωάννη Λαζαρίδη Σχολ. Συμβούλου Π.Ε – Επιμέλεια Διον.Κ.Παρούτσας

Ι. Το πρόβλημαΣτα ολιγοθέσια λειτουργούν όλες οι τάξεις του δημοτικού σχολείου αλλά δεν υπάρχουν αντίστοιχοι για κάθε τάξη δάσκαλοι, γιατί δεν συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός μαθητών συνολικά κατά τάξη. Με βάση τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών, ορίζεται και ο αντίστοιχος αριθμός δασκάλων. Οι τάξεις συνενώνονται σύμφωνα με την πνευματική συγγένεια των μαθητών αποτελούν ομάδες τάξεων,…

Περισσότερα

Στρατηγικές για οργανωμένο διάβασμα του παιδιού στο σπίτι (Άρθρο από την ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου Πάρη Παπαδόπουλου)

Στρατηγικές για οργανωμένο διάβασμα του παιδιού στο σπίτι (Άρθρο από την ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου Πάρη Παπαδόπουλου) του Σχολικού Συμβούλου Πάρη Παπαδόπουλου) (http://www.parispapad.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html )

Περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ – Αγάπη Δενδάκη- Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ – Αγάπη Δενδάκη- Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Περισσότερα