Κατηγορία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολικό λεωφορείο-Ιδέες και υλικό για τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

http://blogs.sch.gr/nantiaf/archives/32

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3861

Newsletter του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

newsletter16-170702083452

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3800

Τα Ιμαλάϊα από ύψος 20.000 πόδια σε υψηλή ανάλυση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=2307

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

http://www.noa.gr/index.php?lang=el

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=2258

Γεωγραφία για ΣΤ τάξη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Γεωγραφία για ΣΤ τάξη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1374

Γεωγραφία για Ε τάξη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Γεωγραφία για Ε τάξη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1372

Εικονική περιήγηση στην Ελλάδα

Εικονική περιήγηση στην Ελλάδα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1332

Κεντρική σελίδα λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης ArcGIS

Κεντρική σελίδα λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης ArcGIS

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=960

ArcGIS Explorer Online- Λογισμικό για τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών

ArcGIS Explorer Online

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=958

Ε-Γεωγραφία

Ε-Γεωγραφία

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=759