«Έγκριση υλοποίησης επιμορφωτικής συνάντησης για εμπλουτισμό και συντήρηση Σχολικών Ιστοσελίδων και Blog».

ΣΧΕΤ:  Το με αριθμ. πρωτ.68/03-11-2015 έγγραφό Σας γνωρίζω ότι  σύμφωνα με το ΠΔ 201/1998, άρθρο 14,  θα υλοποιηθεί η επιμορφωτική συνάντηση για Διευθυντές, Προϊσταμένους και Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής, εργαστηριακού τύπου, με θέμα «Εμπλουτισμός και συντήρηση Σχολικών Ιστοσελίδων και Blog». Η  επιμορφωτική συνάντηση θα υλοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και…

Περισσότερα

Διαχειριστές Ιστοσελίδων : Νομική Ευθύνη για τη Φιλοξενία Παράνομου Περιεχομένου

Οι ιστότοποι [websites] είναι τα ?παράθυρα? του παγκόσμιου ιστού. Mέσω αυτών μία πληροφορία, που αναρτάται στο διαδίκτυο, καθίσταται προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με την έλευση του παγκόσμιου ιστού δεύτερης γενιάς [web 2.0], όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται το σημερινό πιο διαδραστικό διαδίκτυο, ως πιο δημοφιλείς παγκοσμίως αναδείχθηκαν οι ιστότοποι, που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες…

Περισσότερα