Κατηγορία: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ετήσια έκθεση απολογισμού εκπαιδευτικού έργου

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3767

Ατομικά έντυπα Ευέλικτης Ζώνης και συγκεντρωτικός πίνακας για το σχολικό έτος 2016-17

Ατομικό-Σχέδιο-Ευέλικτης-Ζώνης-2016-2017.doc   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-ΓΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΙ-ΕΥΕΛΙΚΤΗ-ΖΩΝΗ-2016-17.doc

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3273

Υποδείγματα ωρολογίων προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2016-17 από τον Σχολικό Σύμβουλο Ευάγγελο Κελεσίδη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΘΕΣΙΟ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α-Β-Γ-Δ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α-Β-Ε-ΣΤ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Γ-Δ-Ε-ΣΤ ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α-Β ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Γ-Δ ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ε-ΣΤ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΕΠΤΑΘΕΣΙΟ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3138

Υπόδειγμα υποβολής εντύπου ατομικών και σχολικών δραστηριοτήτων και συγκεντρωτικού πίνακα για το σχολικό έτος 2015-2016 σε word

Ατομικό Σχέδιο υποβολής Δράσεων Σχολικών δραστηριοτήτων και Ευέλικτης Ζώνης 2015-2016   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 2015-2016    

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1801

Ημερολόγιο 2014-2015- Από το Σχολικό Σύμβουλο Βαγγέλη Κελεσίδη

Ημερολόγιο 2014-2015- Από το Σχολικό Σύμβουλο Βαγγέλη Κελεσίδη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1671

Χρήσιμα έντυπα από Διεύθυνση ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης

Χρήσιμα έντυπα από Διεύθυνση ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=981

Χρήσιμα έντυπα από Διεύθυνση ΠΕ Δ. Θεσσαλονίκης

Χρήσιμα έντυπα από Διεύθυνση Δ. Θεσσαλονίκης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=978

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=976

Ενδεικτικό πρόγραμμα 4/θ Δημοτικού Σχολείου

Τετραθέσιο Δημοτικό Σχολείο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=108

Ενδεικτικό πρόγραμμα 6/θ Δημοτικού Σχολείου

Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=106