Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ-E-CLASS

Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση-ΙΕΠ

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/iep_asyghroni_1.pdf

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5539

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)-E-Class

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΕ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΣΙΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 61ο Ιστοσεμινάριο_Μπαλωμένου Σία e-class 6.4.20_ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΕ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΣΙΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 https://www.youtube.com/watch?v=DW_GD_t9DGE   ΕΙΣΟΔΟΣ https://eclass.sch.gr/ Οδηγίες για εκπαιδευτικό https://docs.openeclass.org/el:teacher Οδηγίες για μαθητές https://www.youtube.com/watch?v=EjakqfF6gUQ  Ρυθμίσεις μαθήματος στην πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Δημιουργία μαθήματος στο eclass …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5169