Δρ. Απόστολος Παρασκευάς

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

E-mail: aparaske@sch.gr

Τηλέφωνα 2ου ΠΕΚΕΣ: 2310643065

Skype: aparaske

Facebook:apostolos paraskevas

Instagram:apostolos paraskevas