Κατηγορία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ

Επιμορφωτικό υλικό για το Φωτόδενδρο-Σεμινάριο από Ν.Μιχαηλίδη και Άννα Μονέφτση- Περιφερειακοί Συντονιστές Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Δράση 7)

Σεμινάριο_Καλών πρακτικών_27.4.15

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=2333

Ψηφιακό Σχολείο

Ψηφιακό Σχολείο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1566

Υλικό για τα μαθήματα της Ε κ ΣΤ τάξης από τους εκπαιδευτικούς Ζερβό και Αθανασοπούλου

Υλικό για τα μαθήματα της Ε κ ΣΤ τάξης από τους εκπαιδευτικούς Ζερβό και Αθανασοπούλου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1459

Γεωγραφία για ΣΤ τάξη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Γεωγραφία για ΣΤ τάξη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1374

Εικονική περιήγηση στην Ελλάδα

Εικονική περιήγηση στην Ελλάδα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1332

Χάρτης Ελλάδας σε υψηλή ευκρίνεια- Εθνικό Κτηματολόγιο

Χάρτης Ελλάδας σε υψηλή ευκρίνεια- Εθνικό Κτηματολόγιο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1147

E-Γεωγραφία-Ελληνική Πύλη Παιδείας

E-Γεωγραφία-Ελληνική Πύλη Παιδείας

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1145

Παλιοί χάρτες on-line

Παλιοί χάρτες on-line

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1143

31ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου

31ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=929

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας-Σουδίας Γιάννης

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας-Σουδίας Γιάννης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=927