Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)-E-Class

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΕ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΣΙΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

61ο Ιστοσεμινάριο_Μπαλωμένου Σία e-class 6.4.20_ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΕ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΣΙΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

https://www.youtube.com/watch?v=DW_GD_t9DGE

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

https://eclass.sch.gr/

Οδηγίες για εκπαιδευτικό

https://docs.openeclass.org/el:teacher

Οδηγίες για μαθητές

https://www.youtube.com/watch?v=EjakqfF6gUQ 

Ρυθμίσεις μαθήματος στην πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δημιουργία μαθήματος στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

https://www.youtube.com/watch?v=53mfveB6-YQ  

Διαχείριση εγγράφων στο eclass

https://www.youtube.com/watch?v=xfo_SaKgVn0 

Το βιβλίο ύλης στο Eclass

 

Εγγραφή μαθητών στο E-Class

https://www.youtube.com/watch?v=z-Hvy573wgs 

https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI 

 

E-Class Βίντεο για μάθημα στην πλατφόρμα 

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5169