Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση-ΙΕΠ

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/iep_asyghroni_1.pdf

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5539