Οδηγίες και εργαλεία για εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω κορωνοϊού

ΣΥΝ ΣΤΟ 38942_3_ΥΠΑΙΘ_20 ΔΝΣΕΙΣ ΔΕ

ΥΠΑΙΘ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ

[2020.03]_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Οδηγίες_Υλοποίησης_Εξ_Αποστάσεως_Εκπ_σης_(ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ)_signed

1-Εργαλεία Google (ΣΕΕ)

2-Τυπολογία ερωτήσεων(ΣΕΕ)

βήματα δημιουργίας εγγράφου στο Drive

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ_ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ_

Σε συνεργασία με το ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας  συμμετείχα σε  ένα μικρό βίντεο με τα εργαλεία του Skype.

Μπορείτε να το δείτε στα παρακάτω link με οδηγίες στη σελίδα του ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Video για την Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων ΠΣΔ:

  1. Έλεγχος του υπολογιστή μας για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη. 
  2. Δοκιμαστική λειτουργία και εξοικείωση με το περιβάλλον τηλεδιασκέψεων (BigBlueButton)
  3. Δημιουργία Τηλεδιάσκεψης
  4. Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη
  5. Βασικές Λειτουργίες στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης

Ή΄ στο YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-1XpMdrZ7aI&feature=youtu.be

 

Να είστε καλά

Αποστόλης Παρασκευάς

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5155