«Έγκριση υλοποίησης επιμορφωτικής συνάντησης για εμπλουτισμό και συντήρηση Σχολικών Ιστοσελίδων και Blog».

ΣΧΕΤ:  Το με αριθμ. πρωτ.68/03-11-2015 έγγραφό

Σας γνωρίζω ότι  σύμφωνα με το ΠΔ 201/1998, άρθρο 14,  θα υλοποιηθεί η επιμορφωτική συνάντηση για Διευθυντές, Προϊσταμένους και Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής, εργαστηριακού τύπου, με θέμα «Εμπλουτισμός και συντήρηση Σχολικών Ιστοσελίδων και Blog».

Η  επιμορφωτική συνάντηση θα υλοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00-14.00 στο ΔΣ. Αρναίας και θα συμμετέχει σαν επιμορφωτής ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χαλκιδικής Στεφανίδης Βασίλης.

Στην συνάντηση καλούνται να συμμετέχουν οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Σχολικών μονάδων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ή ένας μόνιμος εκπαιδευτικός από κάθε Σχολείο σε περίπτωση που αδυνατεί ο Διευθυντής να συμμετέχει.

Με εκτίμηση

Απόστολος Παρασκευάς

Σχολικός Σύμβουλος 3ης ΠΕ Χαλκιδικής

word press

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=2704