Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1299

Δωρεάν Λογισμικά

Δωρεάν Λογισμικά

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1244

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1237

PHET- Πανεπιστήμιο του Colorado-Προσομοιώσεις για τη Φυσική στα Ελληνικά

PHET- Πανεπιστήμιο του Colorado-Προσομοιώσεις για τη Φυσική στα Ελληνικά

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1235

Historypin-Ένα ταξίδι στο παρελθόν-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

Historypin-Ένα ταξίδι στο παρελθόν-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β  

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1182

Μετατροπή Video από το Youtube σε μορφή mp3-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

Μετατροπή Video από το Youtube σε μορφή mp3-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1180

CMS, LMS, LCMS-Εικονικοί χώροι για εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

CMS, LMS, LCMS

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1176

Διδάσκοντας με τη βοήθεια Επεξεργαστή κειμένου-Word-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

Διδάσκοντας με τη βοήθεια Επεξεργαστή κειμένου-Word-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1174

Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1171

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1169