Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου-Επικαιροποιημένος οδηγός από ΙΕΠ-ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΙΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

https://drive.google.com/file/d/1tUN1Is06lcZMIvG-vpp6frv1qc1eu7tP/view

IEΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΕ 21

IEΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΕ 21

Επικαιροποιημένα Εργαλεία

http://iep.edu.gr/el/odigoi-kai-ergaleia-m

 

ΙΕΠ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

https://drive.google.com/file/d/1h_wNTeHUUJB-1ajBAb8fnySvSTa3Blt8/view 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6068