Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για τη χρήση της τηλεκπαίδευσης Webex του Υπουργείου Παιδείας

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/faq_webex.pdf 

faq_webex

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5635