Βασικές αρχές σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-Μανούσου-Λιοναράκης

Βασικές αρχές σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – YouTube

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5608