Υλικό από επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΖΕΠ στο 10ο ΔΣ Νεάπολης

Καρύδας_Βασικές αρχές εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών(1)

Καρύδας_Βασικές αρχές εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών

1. Θεατρικές πρακτικές(1)

1. Θεατρικές πρακτικές

2. Διδακτική πρόταση ΙΙ

0. Βιβλίο_Το ταξίδι της Χαλιμμάς

1. Τρικαλίώτης_Παραμύθι_Το ταξίδι της Χαλιμάς_παρουσίαση με υπότιτλους

2. Τρικαλίώτης_Συμπληρωματικές διδακτικές προτάσεις

3. Τρικαλίώτης_Χώρες-ονόματα

4. Τρικαλίώτης_Χώρες-στοιχεία

Τσιβάς_Πολυγλωσσία και ελληνικό σχολείο

Τσιβάς_Τα Ελληνικά ως 2η γλώσσα_μέθοδος CLIL

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5071