Αδειοδότηση Εκπαιδευτικού προγράμματος του ΣΕΕ Απόστολου Παρασκευά για το σχολικό έτος 2019-2020

2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας_signed

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4955