Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο: «Συναισθηματική Νοημοσύνη» – Αναγνώριση και αξιοποίηση των συναισθημάτων μας στο σχολείο.

afisajpg

 

 

Τίτλος: Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο: «Συναισθηματική Νοημοσύνη» – Αναγνώριση και αξιοποίηση των συναισθημάτων μας στο σχολείο.

 

Το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο: «Συναισθηματική Νοημοσύνη» – Αναγνώριση και αξιοποίηση των συναισθημάτων μας στο σχολείο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας των Σχολικών Συμβούλων: 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 16ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Κιλκίς, 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Κιλκίς, 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Κιλκίς, 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Πέλλας, 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Πέλλας, 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Σερρών, 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής, 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής, 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε.  Χαλκιδικής,

 

Συντονιστική επιτροπή:

Η συντονιστική επιτροπή του θεματικού Δικτύου αποτελείται από τους παρακάτω:

Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Αρβανίτη Ιωάννα, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Κιλκίς

Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πέλλας

Κελεσίδης Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής

Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος, 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κουτσουρίδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πέλλας

Μπότσας Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής

Μυλωνά Ζαφειρούλα, Σχολικός Σύμβουλος, 16ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Παπαδόπουλος Πάρης, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Κιλκίς

Παρασκευάς Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής

Σουσαμίδου Αικατερίνη, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Τρικαλιώτης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Κιλκίς

Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Σερρών

 

Σκοπός και στόχοι του Δικτύου

Ο κύριος σκοπός του δικτύου είναι η δημιουργία ενός πεδίου για γόνιμο προβληματισμό, επιμόρφωση, συνεργασία, επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς τάξεων, Σχολικών Συμβούλων και εξειδικευμένων επιστημόνων με επιδίωξη την απόκτηση δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων στο φάσμα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους θα λάβουν τη μορφή της έρευνας δράσης καθώς από το ξεκίνημα θα υπάρχει μια διδακτική πρόταση, ανοιχτή σε βελτιωτικές αλλαγές, «μια κυκλοειδής σπείρα σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης του σχεδίου και σκέψης», όπου η καθεμία απ? τις ενέργειες συσχετίζεται με τις άλλες και τέλος «ενεργός εμπλοκή» των συμμετεχόντων στην πρακτική σε κάθε στιγμή της δραστηριότητας. Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών θα έχει ως σημείο εκκίνησης βιωμένες ανάγκες και προβλήματα των μαθητών/τριών τους μέσα στην σχολική αίθουσα, όπως η εμφάνιση βίαιων γεγονότων στα όρια του σχολικού εκφοβισμού ή ευρύτερα ζητήματα συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. Η πρακτική γνώση (η οποία θα προσφερθεί από τους Συντονιστές Σχολικούς Συμβούλους και τους ειδικούς επιστήμονες) θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να ξεδιπλώσουν την διδακτική τους εμπειρία, να υλοποιήσουν διδακτικές προτάσεις, συνειδητοποιώντας τις θεωρίες που η εμπειρία απηχεί, να προσφέρουν τα ερευνητικά συμπεράσματα, τα οποία θα οδηγήσουν στον εκ νέου σχεδιασμό των διδακτικών προτάσεων. Θα διερευνηθούν, διαμέσου δράσεων, πρακτικές διδακτικές προτάσεις. Ευρύτεροι στόχοι είναι η βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, ο επαναπροσδιορισμός των διαπροσωπικών σχέσεων και η καλλιέργεια της ικανότητας εποικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων (έμφαση στην πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς και επιθετικότητας μέσα στο σχολείο και στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης).

Ειδικότερα επιδιώκεται:

(α) Οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν πως έχουν τη δυνατότητα να αποτιμούν και να διαχειρίζονται το συναισθηματικό κλίμα της σχολικής τάξης. Η εφαρμογή των διδακτικών στρατηγικών θα επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα της διδακτικής πράξης, αλλά και στο αυτοσυναίσθημα και στις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματα επίτευξης των μαθητών, να αποτρέπουν δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν από την εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων και να αναπλαισιώσουν τη δική τους συμπεριφορά με έμφαση στη θετική ερμηνεία της συμπεριφοράς, την ενεργοποίηση κινήτρων και την ενθάρρυνση.

(β) Οι μαθητές/τριες θα εκφράσουν εμπειρίες και συναισθήματα, στα πλαίσια υπαρκτών προβλημάτων-διλημμάτων (γνωστικές συγκρούσεις), στα οποία θα κληθούν να προτείνουν λύσεις (σύναψη συμβολαίου), ψηλαφώντας την πραγματικότητα. Οι μαθητές/τριες, συμμετέχοντας σε έμμεσα γεγονότα, βιώνουν προσομοιωτικά αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις που συμβαίνουν στον σχολικό χώρο (φόβοι και φοβίες, απομόνωση, ποικίλες εκδηλώσεις βίας, συγκρούσεις κ.λπ.) με επιδίωξη, διαμέσου του διαλόγου, να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των συναισθημάτων τους, δεξιότητες ενσυναίσθησης, αλλά και δεξιότητες διαπραγμάτευσης για την επίλυση συγκρούσεων.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του δικτύου:

(α) Συναισθηματική νοημοσύνη

(β) Αυτορρύθμιση (αναγνώριση, αποτίμηση, διαχείριση συναισθηματτικών κινήτρων)

(γ) Διδακτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναισθημάτων

(δ) Συναισθήματα επίτευξης και διαχείριση του θυμικού.

(ε) Αναπλαισίωση συμπεριφοράς

(στ) Διδασκαλία εννοιών στο φάσμα της συναισθηματικής νοημοσύνης:

 

Αρμοδιότητες των Συντονιστών

 • Επικοινωνία και υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.
 • Υλοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων.
 • Συγκέντρωση δραστηριοτήτων και δημοσιοποίησή τους.
 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών με υλικό, σχεδιασμό δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε συναντήσεις συντονισμού.
 • Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για την υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.

 

Αρμοδιότητες εκπαιδευτικών

 • Συμμετοχή στις επιμορφωτικές διαδικασίες και εκδηλώσεις του Δικτύου.
 • Διατύπωση προτάσεων για τις δράσεις των μαθητών/τριών και ανάληψη πρωτοβουλιών για κινητοποίηση αρμόδιων φορέων
 • Προσαρμογή, εμπλουτισμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων από τον φάκελο υλικού.
 • Δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων τους με ποικίλους τρόπους.
 • Καταγραφή (ημερολόγιο) και αξιολόγηση των δράσεων στη σχολική τάξη.
 • Επικοινωνία με τους συντονιστές, ειδικούς επιστήμονες και τα μέλη-εκπαιδευτικούς του Δικτύου. Ανταλλαγή υλικού, εμπειριών, απόψεων.
 • Παρουσίαση (εθελοντική) των εμπειριών τους σε επιμορφωτικές συναντήσεις, ημερίδες καλών πρακτικών, ανάρτηση στο ιστολόγιο, κ.ά.

 

Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Η υποστήριξη των συμμετεχόντων πραγματοποιείται μέσω της:

 • Δημιουργίας και παροχής φακέλου υλικού (σε ηλεκτρονική μορφή), ο οποίος περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με τις απαραίτητες θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις δραστηριοτήτων (με δυνατότητα ανάρτησης σε ιστοσελίδα).
 • Πραγματοποίησης θεματικών επιμορφωτικών συναντήσεων και
 • Διοργάνωσης εκδηλώσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής.
 • Λειτουργίας forum διαλόγου

 

Η διάρκεια του Δικτύου:

Η χρονική διάρκεια θα είναι 3 έτη, εκ των οποίων το πρώτο έτος θα λειτουργήσει πιλοτικά.

 

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου

Η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές ενημερωτικές συναντήσεις. Επιμορφωτές οι Συντονιστές Σχολικοί Σύμβουλοι και προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες. Επιδιώξεις των επιμορφωτικών διαδικασιών η απόκτηση από τους/τις εκπαιδευτικούς δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων.

Στο δεύτερο στάδιο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν δράσεις και τις κοινοποιούν σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Στο τρίτο στάδιο προβλέπεται η υλοποίηση των δράσεων. Στο τέλος του τρίτου σταδίου θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του Δικτύου από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τους Συντονιστές Σχολικούς Συμβούλους.

 

 Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης έχει ως εξής:

1ο στάδιο

ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος: Προεργασία από τη συντονιστική επιτροπή του Δικτύου, αποστολή πρόσκλησης στα σχολεία.

Οκτώβριος-Νοέμβριος: Διαδικασίες αδειοδότησης-ίδρυσης. Δηλώσεις συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2016).

Νοέμβριος-Δεκέμβριος: Εισαγωγικά επιμορφωτικά σεμινάρια, δημιουργία και παροχή φακέλων υλικού. Δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας (ιστοσελίδα, forum διαλόγου).

 

2ο στάδιο

Δεκέμβριος ? Φεβρουάριος: Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων (εφαρμογή στην τάξη) από τους/τις εκπαιδευτικούς. Επιμορφωτική και ανατροφοδοτική συνάντηση

 

3ο στάδιο

Μάρτιος: Επιμορφωτική και ανατροφοδοτική συνάντηση

Μάρτιος ? Μάιος: Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων από τους/τις εκπαιδευτικούς. Ολοκλήρωση δράσεων στην τάξη.

Μάιος ή Ιούνιος: Συγκέντρωση και ανάρτηση των παραδοτέων στην ιστοσελίδα του Δικτύου

Ιούνιος: Απολογισμός και αξιολόγηση του Δικτύου (πρώτη χρονιά). Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων.

 

Ενδεικτικές Δράσεις του Δικτύου:

Δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις, βιωματικά σεμινάρια εργαστηριακού τύπου σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, Διαδικτυακές επιμορφώσεις εξ αποστάσεως με τη χρήση ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς και μαθητές, Ημερίδες καλών πρακτικών.

 

Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση του Δικτύου θα χρησιμοποιηθεί πολυμεθοδολογικό μοντέλο:

 • Ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς
 • Παρουσίαση δράσεων των εκπαιδευτικών (προαιρετικά).
 • Οι εμπειρικές παρατηρήσεις των συντονιστών Σχολικών Συμβούλων.

 

 

Συμμετέχοντες:

Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ70, εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων

 

Φορείς συνεργασίας:

Διευθύνσεις Π.Ε. Εκπαίδευσης.

Υποστηρικτικές δομές της Εκπαίδευσης.

Κέντρα Πρόληψης (ανά Περιφερειακή Ενότητα).

Υποστηρικτικές δομές των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικοί Επιστήμονες.

 

Ενδεικτικοί τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων του Δικτύου:

 • Διοργάνωση ημερίδας σε Θεσσαλονίκη- Πέλλα-Χαλκιδική – Κιλκίς – Σέρρες
 • Επιμορφώσεις – Τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς του δικτύου καθώς και σε γονείς και μαθητές
 • Ιστολόγιο Θεματικού δικτύου
 • Ιστοσελίδες Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Σχολικές Ιστοσελίδες, Σχολικές εφημερίδες ψηφιακής μορφής
 • Επιστημονική Συνέδρια
 • Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 • Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα παρουσιάσεων SlideShare
 • Δελτία Τύπου – δημοσίευση σε ΜΜΕ

 

Σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν:

 

 

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  στην  οργάνωση  και  λειτουργία  του  περιφερειακού  δικτύου  θα προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου και θα τίθεται υπό την έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Δίκτυο συμπληρώνουν τη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/forms/3a3hJj5JI35CL1Pp2, έως 7 Νοεμβρίου 2016.

Πληροφορίες: ο Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. της αντίστοιχης εκπαιδευτικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3243