Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα μετάβασης των μαθητών Δημοτικού στο Γυμνάσιο

metavasi

 

 

 

 

Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα μετάβασης των μαθητών Δημοτικού στο Γυμνάσιο

Η μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή τους. Το πέρασμα από ένα σταθερό και συνήθως πολύ ανεκτικό πλαίσιο, όπως αυτό του Δημοτικού, σε ένα περισσότερο απαιτητικό, όπως αυτό του Δευτεροβάθμιου σχολείου, ενέχει κινδύνους και εκπλήξεις.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, λαμβάνουν υπόψη τους αυτούς τους κινδύνους και παρεμβαίνουν με εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και στήριξης των μαθητών.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά υλοποιήθηκε στη Χαλκιδική με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων, του ΚΕΣΥΠ Πολυγύρου, των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών της Στ? τάξης ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετάβασης. Ο χαρακτήρας του πιλοτικού επέτρεψε να υλοποιηθεί μόνο στον Πολύγυρο, στα Νέα Μουδανιά και στα Σήμαντρα. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε δύο ημερίδες στον Πολύγυρο και στα Νέα Μουδανιά.

Τη σχολική χρονιά, θα επεκταθεί το πιλοτικό πρόγραμμα μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Χαλκιδικής. Φέτος, το πρόγραμμα πέρα από πιλοτικό είναι και ερευνητικό (άδεια Υπουργείου Φ15/832/138326/Γ1/6-11-2012). Σκοπός είναι αφενός να υπάρξει παρέμβαση σε όσο περισσότερους μαθητές του Νομού και αφετέρου να διερευνηθούν τα στοιχεία εκείνα που θα οδηγήσουν στην πιο σωστή διαχείριση του ζητήματος της μετάβασης.

Το πιλοτικό ? ερευνητικό πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για τη φετινή σχολική χρονιά θα περιλαμβάνει:

  • Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για τη μετάβασή τους, καθώς και κάποιων χαρακτηριστικών τους που η βιβλιογραφία δείχνει πως την επηρεάζουν (που θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο)
  • Παρεμβάσεις στα πλαίσια της διδακτικής πράξης στο Δημοτικό
  • Επισκέψεις στο Γυμνάσιο και ενημέρωσή τους
  • Επισκέψεις και παρεμβάσεις στην τάξη από τους Σχολικούς Συμβούλους

Η έναρξη του προγράμματος θα είναι μέσα στον Φεβρουάριο.

Η συμμετοχή της κάθε σχολικής μονάδας είναι εθελοντική. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα κάθε σχολική μονάδα να εμπλακεί σε διαφορετικό βαθμό στο πρόγραμμα (π.χ. μόνο στην έρευνα, ή και στην παρέμβαση κλπ.). Για να γίνει ένας πρώτος σχεδιασμός, παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη φόρμα που υπάρχει στη διεύθυνση:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZ0X0t0bTZhb1JNVHBSR1ZvZnVhREE6MQ. Στο αρχείο αυτό σημειώσετε το επίπεδο εμπλοκής των μαθητών της Στ? τάξης που επιθυμείτε. Σας ζητούμε να μας στείλετε την απάντηση όποια κι αν είναι.

Η οργάνωση της τελικής μορφής του πιλοτικού θα γίνει μετά από την απόκρισή σας από τους Σχολικούς Συμβούλους και το ΚΕΣΥΠ.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση να απευθύνεστε στο Σχολικό σας Σύμβουλο.

 

Με εκτίμηση

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

1ης, 2ης & 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ν. Χαλκιδικής

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=318