Οδηγός κατασκευής ασκήσεων μέσω του λογισμικού HotPotatoes

Οδηγός κατασκευής ασκήσεων μέσω του λογισμικού HotPotatoes

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=246