Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» – Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)

Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» – Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)

Περισσότερα

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015- Ετήσιος προγραμματισμός για ΑΕΕ 2014-2015

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015- Ετήσιος προγραμματισμός για ΑΕΕ 2014-2015

Περισσότερα