ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Ο  Απόστολος Παρασκευάς είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης στη 2η θέση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από το 2012 έως το 2018  διατέλεσε  Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70 στην  3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια του νομού Χαλκιδικής και από το 2018 μέχρι σήμερα ήταν ΣΕΕ στα σχολεία Ωραιοκάστρου και Βόλβης στο 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποφοίτησε από την Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Μετεκπαιδεύθηκε στη Γενική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, στη Διδακτική  των Φυσικών Επιστημών και Νέες τεχνολογίες, αφού πρώτα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και μετέπειτα ολοκλήρωσε και δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Άσκησε τους φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του ΑΠΘ καθώς και μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς στο Διδασκαλείο Δημήτρης Γληνός, του ΑΠΘ,  στα εργαστήρια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δ.Ψύλλου.

Έχει σημαντικό ελληνικό και ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά και ξένα. Παράλληλα είναι κριτής σε Ελληνικά και ξένα συνέδρια, έχει συμμετέχει σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων αλλά και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Τέλος έχει εισηγηθεί θέματα σε ελληνικά και ξένα συνέδρια, ημερίδες και συμπόσια.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, η χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, η χρήση εξ Αποστάσεως και μεικτών μοντέλων  επιμόρφωσης  με τη χρήση Διαδικτυακών Εικονικών χώρων και η εκπαίδευση ενηλίκων.

Είναι ένας από τους ιδρυτές του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, το οποίο ξεκίνησε αρχικά από την Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα και σήμερα λειτουργεί σε 8 Περιφερειακές Διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα, με περίπου 1000 σχολεία (νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, ΕΠΑΛ και Λύκεια) και υποστηρίζεται από 148 στελέχη (Πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου) με αναρτημένα όλα τα έργα των δράσεων στη διεύθυνση http://isecurenet.sch.gr/portal

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 

Παρασκευάς, Α., Σταμάτης, Δ., Μολοχίδης, Α., Ψύλλος, Δ. (2001). Η χρήση της Διαδικτυακής Εικονικής τάξης για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect7/31.htm, (02/07/2009)

 

Paraskevas, A., Stamatis, D., Psillos, D., Molochides, T. (2003). The Design and Implementation of a Networked Virtual Classroom: A case study in the area of Fluids Physics, Journal of Information Technology Impact, Vol.3, No.3, pp.143-157, available on: http://www.jiti.com/v3n3/index.html, (02/07/2009).

 

Paraskevas, A., Psillos, D. (2006). The development, implementation and investigation of virtual learning environment for distance education in service teachers? professional development in the area of fluid physics, Proceedings ESERA Summer School, pp. 127-130.

 

Paraskevas, A., Psillos, D. (2008). The Implementation of a Web based learning Environment concerning teachers? collaboration in the area of fluids, Proceedings 6th International Conference, Networked learning, pp.301-307, available on: http://www.networkedlearningconference.org.uk/Info/confpapers.htm#Papers, (02/07/2009)

 

Paraskevas, A., Psillos, D. (2009). The Implementation of a didactic approach of blended character promoting in service teachers? professional development in the area of fluid Physics, Proceedings ESERA Conference, available on: http://www.esera2009.org/acceptedPapers2.asp?StrandID=14 , (02/07/2009)

 

Παρασκευάς, Α., Ψύλλος, Δ. (2009). Διερεύνηση της ενεργητικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως συνεργασία τους στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους στην περιοχή των ρευστών, Ανοικτή Εκπαίδευση, JournalofOpenandDistanceEducationalTechnology, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.openedu.gr/share/magaz_files/papers_pdf/05.pdf , (02/07/2009)

 

Παρασκευάς, Α., Λαμπρινός, Ν., Ψύλλος, Δ. (2009). Μελέτη της συνεργασίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω μιας διδακτικής παρέμβασης υβριδικού χαρακτήρα στην περιοχή της Γεωγραφίας, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευσης, σελ. 701-708, Φλώρινα: Εκδόσεις Γράφημα.

 

Paraskevas, A., Labrinos, N., Psillos, D. (2010). A study of a blended approach to teacher professional development in Geography, European Journal of Geography, Vol.1, No.1, pp.15-28, available on: http://www.eurogeographyjournal.eu/articles/2.%20Paraskevas-final.pdf

 

Παρασκευάς, Α., Μολοχίδης, Α., Ψύλλος, Δ. (2011). Διερεύνηση γνωστικών αποτελεσμάτων από δυο μελέτες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην περιοχή των ρευστών, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευσης, σελ. 934-943, ( διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:http://www.7sefepet.gr.

 

Παπαδάκης, Σ., Παρασκευάς, Α.,  Τζιμόπουλος, Ν. (2014). Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra και OpenSim, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolD/VolD_131_142.pdf

 

Psillos, D., Paraskevas, A. (2017). Teachers? Views of Technological Pedagogical Content Knowledge: The Case of Compulsory Education Science in-Service Teachers, Research on e-Learning and ICT on Education, Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives, (Eds) P.Anastasiades., N. Zaranis, Chapter 17, pp.231-240, Springer International Publishing Switzerland,  ISBN 978-3-319-34125-5,  ISBN 978-3-319-34127-9 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-34127-9.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6138