Σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00-12.30 θα υλοποιηθεί
επιμορφωτική συνάντηση μέσω Διαδικτύου για εκπαιδευτικούς των Γ και Δ τάξεων των
σχολικών μονάδων ευθύνης μου με θέμα:
«Διδακτικές προσεγγίσεις στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών» με επιμορφωτή τον
ΣΕΕ ΠΕ 70 Ακριτίδη Νίκο.

 

Δρ. Απόστολος Παρασκευάς
ΣΕΕ 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας