Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς-ΠΣΔ

https://webex.sch.gr/docs.php

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5557