Οδηγός τηλεοπτικών προγραμμάτων για την Αεξ ανά τάξη-ΣΕΕ Αρμόδιος Τσιβάς-2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσίαση για Αεξ Νοεμβρίου 2020 από ΣΕΕ Τρικκαλιώτη Γιάννη-ΣΕΕ 2ου ΠΕΚΕΣ

tv_index

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΕξΑΕ_ΝΟΕ_2020_2ΠΕΚΕΣ_ΣΕΕ_ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5543