Μη κυβερνητική οργάνωση για τον εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία-Live without Bullying-ΚΜΟΠ

https://www.kmop.gr/index.php/el/

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4931