“Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Αρχαιότητες” Ημερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου

ΔΤΕΦΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προγραμμα Ημερίδας 10-09-2019

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4907