Σύνδεσμοι για την πρόσβαση στο υλικό ειδικής αγωγής του ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής κ Μπότσα Γεώργιου.

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σες καλημέρα,

σας αποστέλλω τους αντίστοιχους συνδέσμους για την πρόσβαση στο υλικό ειδικής αγωγής του ΣΕΕ ειδικής

Αγωγής κ Μπότσα Γεώργιου.

http://users.sch.gr/gbotsas/wordpress/?cat=55 

http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1914 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4713