Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 ? χάραξη πολιτικής?με τίτλο: ?Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture?

http://edutrip.eu/en/edu/14-news/191-t4e-ka3

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4567