Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Συναισθηματική Νοημοσύνη» – Αναγνώριση και αξιοποίηση των συναισθημάτων μας στο σχολείο. Δεύτερη χρονιά εφαρμογής.

26526 7ΖΩ64653ΠΣ-5Η0

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4198