Γ επιμορφωτική συνάντηση για το πρόγραμμα τοπικής ιστορίας- Δρ. Πάππας Βασίλης-Ιστορία και Πολιτισμός της ΒΑ Χαλκιδικής μέσα από τις εκδόσεις και τα αρχεία της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4191