Το Ολοήμερο Σχολείο, παρουσίαση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π Κ Δ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2016-17

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3052