Ιανουάριος 2023 αρχείο

Επιμορφωτικό υλικό από επιμόρφωση ΤΥ- 21 Οκτωβρίου 2022

Επιμόρφωση_ΖΕΠ_ΔΥΕΠ_ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΤΥ_ΖΕΠ-2022_10_ΕΛΛΗΝΙΚΑ _ΩΣ_ΔΕΥΤΕΡΗ_ΓΛΩΣΣΑ ΖΕΠ Διαφοροποιημένη διδασκαλία Θεσμικό πλαίσιο ΖΕΠ-Συνήγορος του πολίτη ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΕΞΙΚΟ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΟΔΗΓΙΕΣ_21.10.2022_νέο ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΟΔΗΓΙΕΣ_21.10.2022_νέο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6429