Κατηγορία: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ Κ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ??ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε?-Χρήσιμες εφαρμογές για πολυμέσα

http://www.edivea.org/chirhoetasigmaiotamuepsilonsigma-epsilonphialpharhomuomicrongammaepsilonsigma.html

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=2859

Σελίδα υποστήριξης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Β επίπεδο

Σελίδα υποστήριξης για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Β επίπεδο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1321

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1299

CMS, LMS, LCMS-Εικονικοί χώροι για εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Τάσος Παπάς-Επιμορφωτής Β

CMS, LMS, LCMS

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=1176

Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=950

Big Marker- Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης

              Big Marker- Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=946

Οδηγίες για τηλεδιάσκεψη μέσω του BigMarker

Οδηγίες για τηλεδιάσκεψη μέσω του BigMarker

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=300

Εξ αποστάσεως συνεργασία με την πλατφόρμα Big Blue Button μέσω της υπηρεσίας Big Marker

Εξ αποστάσεως συνεργασία με τηνπλατφόρμα Big Blue Button μέσω της υπηρεσίας Big Marker

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=160

Είσοδος στην τηλεδιάσκεψη- Big Blue Button- Big Marker

Είσοδος στην τηλεδιάσκεψη- Big Blue Button- Big Marker

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=158