Ενημέρωση για τη Συνεργασία Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Μαθητικού Ραδιοφώνου (European School Radio)

Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (https://isecurenet.sch.gr/portal/ ) και το Μαθητικό Ραδιόφωνο, European School Radio (http://europeanschoolradio.eu/el) προσκαλούν εκπαιδευτικούς και Συμβούλους Εκπαίδευσης στην Πανελλαδική παρουσίαση για τη συνεργασία των δύο δράσεων, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19.00 στη Διαδικτυακή

Διεύθυνση: https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis.

Η παρουσίαση του Δικτύου αποσκοπεί στην ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για την ένταξη νέων σχολικών μονάδων και Πρεσβευτών στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για το σχολικό έτος 2023-24.
Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι το ακόλουθο:

Παρουσίαση του δικτύου: Σπυρίδων Παπαδάκης, Σύμβουλος Εκ/σης ΠΕ 86 (ΔΔΕ Αχαΐας) Απόστολος Παρασκευάς, Σύμβουλος Εκπ/σης, ΠΕ 70 (ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης)

 

Παρουσίαση του Μαθητικού Ραδιοφώνου: Ευτυχία Τούλιου ΠΕ70, Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής European School Radio & Μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού, Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6604