Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Scientix-Από τον επιμορφωτή Λεύκο Ιωάννη

https://padlet.com/lefkos/chalkidiki2017

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4317